RVS Leefstijl

Inschrijfformulier

Kies boven welk programma jij wilt gaan doen. Betaling voor fase 1 en fase 2 in termijnen is optioneel. De 1e termijn kan gelijk voldaan worden met de bevestigingsmail die na inschrijving volgt. Instructies voor de overige betalingen volgt later.
0,00 €
de zijn te vinden op de website: www.rvsleefstijl.nl
* RvS Leefstjil is geen dieet, heeft geen medische achtergrond en wordt niet begeleid door artsen en/of specialisten. Wij adviseren iedereen die te maken heeft met een (chronische) ziekte, om altijd het reguliere medische circuit te volgen en eventueel te starten met RvS Leefstjil in overleg met en na goedkeuring van de behandelend arts. * Ik toon volledige inzet t.b.v. het behalen van de gestelde doelen (deze doelen bespreek ik en stel ik vast samen met mijn coach tijdens het intakegesprek) * Ik communiceer open en eerlijk met mijn coach (mijn privacy wordt hierbij gegarandeerd, mijn coach zal mijn gegevens niet verstrekken aan derden, hoogstens aan medewerkers van BenFit indien hun expertise gewenst is) * Ik kom gemaakte afspraken met mijn coach na (o.a. contact- & weegmomenten, volgen voedingslijsten, trainingsfrequentie, gebruik BenFit werkboek) * Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn eigen proces en resultaat (het RvS Leefstjil programma en de RvS Leefstijl coach kunnen nooit verantwoordelijk worden gesteld voor mijn resultaat en het verloop van mijn proces)